Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Tại phiên khai mạc Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng kỳ họp thứ 4 khoá IX sáng ngày mùng 5/7 Ban Pháp chế đã thống nhất đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng
Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Cụ thể, báo cáo thẩm tra về các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND TP tại phiên khai mạc kỳ họp, Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng thống nhất và đề nghị HĐND TP thông qua tờ trình số 5054 ngày 4/7 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 và đề nghị HĐND thành phố thông qua dự thảo nghị quyết về nội dung này.

Ngoài ra, báo cáo thẩm tra tại phiên khai mạc kỳ họp, Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng cũng thống nhất và đề nghị HĐND TP thông qua tờ trình của Thường trực HĐND TP về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021;

Tờ trình của UBND TP và dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn, quy định mức phụ cấp đối với tổ phó tổ dân phố;

Tờ trình về quy định đối tượng và mức trợ cấp tốt nghiệp đại học, sau đại học và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia bồi dưỡng theo vị trí việc làm, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng
Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Trước đó, từ tháng 3/2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định điều động ông Đặng Việt Dũng (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng) đến giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng thay ông Nguyễn Thanh Quang đến nhận nhiệm vụ là Bí thư Quận ủy Thanh Khê.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *